Jak długo czeka się na odszkodowanie za szkodę rzeczową ?
www.odszkodowaniacentrum.pl | dodano: 20.04.2013

czas na odszkodowanie

Każdemu z nas przytrafiła się w życiu sytuacja, w której doznaliśmy szkody rzeczowej. Oczywiście często w takich przypadkach mamy prawo domagać się z tego tytułu odszkodowania.Jednak spodziewając się długiego procesu ustalania likwidacji szkody, często niesłusznie rezygnujemy z walki o otrzymanie rekompensaty. W takim razie jak długo będziemy musieli czekać na wypłacenie pieniędzy za naszą szkodę?

Jak się okazuje nie jest to tak długi okres, aby nie warto było poświęcić się swojej sprawie i postarać się o otrzymanie odszkodowania. Tak naprawdę czynności poszkodowanej osoby w takim wypadku sprowadzają się jedynie do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi oraz przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasz ubezpieczyciel zobowiązany jest w terminie do 30 dni od zgłoszenia uszkodzenia pojazdu, podjąć decyzję o wypłacie odszkodowania, a do 90 w razie szkód z OC. Okres ten jest konieczny, aby firma ubezpieczeniowa miała czas na dokonanie procesu likwidacji szkód. Składowe owych czynności to m.in: zebranie wszystkich informacji na temat przebiegu zdarzenia, w efekcie którego klient doznał szkody rzeczowej ( istotne będą tutaj sporządzone protokoły z wypadku ), oględziny miejsca zdarzenia oraz samego pojazdu, zebranie niezbędnych dokumentów od osoby poszkodowanej ( są to m.in: prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz w przypadku współwłasności auta bądź leasingu dyspozycje banku wskazującego beneficjenta odszkodowania ), a w dalszym etapie ustalenie wielkości szkody wraz z propocjonalną wartością odszkodowania i sformułowanie odpowiedzialności naszego ubezpieczyciela sugerując się prawem i zapisami w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia”.

Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy okres ten jest zbyt krótki na podjęcie decyzji przez towarzystwo ubezpieczeń. Przypadki takie wiążą się z przedłużającym się procesem postępowania karnego bądź cywilnego. Według Jana Sadowskiego z firmy Link4, przyczyną takich okoliczności jest zazwyczaj spór w ustaleniu sprawcy wyrządzonej szkody. Często uczestnicy zdarzenia mają odmienne zeznania na temat prowadzonej sprawy, co prowadzi do tego, że trafia ona do sądu, a to może znacznie wydłużyc termin wypłaty rekompensaty. Taka kolej rzeczy ma również miejsce w przypadku gdy uczestnicy zdarzenia nie spiszą oświadczenia powypadkowego, w którym zeznania są ze sobą spójne i zgodne.

Inną wyjątkową okolicznością, która wpływa na przeciągający się okres wypłacenia odszkodowania jest nie dostarczenie przez poszkodowanego wszystkich niezbędnych dokumentów, o których pisaliśmy wyżej. Jan Sadowski przypomina, iż jest to konieczne i gdy zależy nam na sprawnym dochodzeniu sprawy, powinniśmy dostarczyć dokumenty już podczas rejestracji szkody lub w trakcie oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę. Wtedy mamy szansę na szybsze otrzymanie potencjalnego odszkodowania.

Mają miejsce również szkody, które nie wymagają sporządzenia oględzin gdyż są niewielkie, a ubezpieczyciel może wtedy podjąć decyzję jedynie na podstawie dokumentacji ze szkody poszkodowanego. Taki proces trwa naprawdę krótko, dzięki czemu oszczędzamy sobie dużo czasu i ewentualnego stresu.

Należy również pamiętać o tym, że starając się o uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy sprawę składamy do ubezpieczyciela strony winnej. Bardzo często w takich wypadkach ubezpieczyciel wykorzystuję niewiedzę ofiar wypadków i wypłaca znacznie zaniżone odszkodowania. Dotyczy to przede wszystkim spraw, w których doszło do obrażeń kierowcy czy pasażerów.